Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Waarom deze website?

Sinds de meer dan geslaagde reünie van oktober 2001 zien we elkaar geregeld weer op jaarlijkse bijeenkomsten in het Atrium, voorzover we dat niet al deden in weer tot leven gebrachte disputen.

Om deze opleving wat meer handen en voeten te geven is de website Olofspoort.nl geopend.

Wouter Meurs overleden

Zie In Memoriam.

Fotoblog van Maria Bervoets

Medealumnus Maria Bervoets (1968) heeft over haar Amsterdamse tijd een fotoblog aangelegd op wordpress.com.

Foto's Borrel 2017 in De Kring

Wegens verbouwing van het Atrium vond de borrel van 19 september 2017 plaats in De Kring, met dank aan Willem Setzekorn. Zie elders voor de foto's.

Documentaire van Joop (Joseph) Nolthuis

Voor alumni die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw wel eens de marihuana boot van Kees Hoekert en Jasper Grootveld aan de Wittenburgergracht bezochten: Alles over de opkomst en ondergang van de Lowlands Weed Compagnie.

Leendert Ruitenberg overleden

Medealumnus en oud-bestuurslid Leendert Ruitenberg is 12 september 2017 overleden. Zie In memoriam

Nieuw boek van Joske Janszen

Zie de website van Joske voor meer informatie.

Foto's van borrel AVE

AVE was 60 jaar in november 2016. Zie AVE 60 voor een foto-impressie.

Jos Faber overleden

Medealumnus en oudbestuurslid Jos Faber is 9 augustus 2017 overleden. Zie In memoriam

Gerard Mosterts nieuwe boek

Zie elders

Nieuwe sectie: Disputen

In deze nieuwe sectie komt een overzicht van de disputen die de Olofspoort gekend heeft. Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Diverse alumni overleden

Leendert Ruitenberg, Jos Faber, Fekke Bijlsma in 2017; Pieter Schroevers, Eddy de Moor, Lambert Mulder, Erik Vermeulen, Andries de Kamps, Emile Frijmersum, Kees Stigter, Hans Matthijs, Hans Polak, Sarabande van Blaaderen, Hans Röpcke, Henk van den Hoofdakker, Bob Wielinga, Elbert Rijnberg in 2016. Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,