Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Rob Casimir, Hans Dolk, Wim Hendriks overleden

Op resp. 13 februari, 5 februari en 17 januari 2019. Zie In Memoriam voor meer informatie.

Academische promotie Arie van der Hek

Keizersgracht 784-792 Op 18 januari 2019 is Medealumnus gepromoveeerd aan de Erasmus Universiteit. Onderwerp: De monetaire en economisch politieke opvattingen van Hjalmar Schacht, president van de Rijksbank tussen twee Wereldoorlogen. Zie de website van de EUR voor meer informatie.
Zie ook de Volkskrant van zaterdag 19 januari 2019 voor een artikel over Aries proefschrift door Peter de Waard. De foto links is afkomstig uit dat artikel.

Twee alumni postuum geëerd

Biografie van Johannes van Dam op 15/11/2018 verschenen

Culinair journalist heeft van Johannes van Dam (1946–2013) een biografie geschreven, die 15/11/2018 is gepubliceerd. Voor de Olofspoort-periode van Johannes in deze biografie heeft Thijssen diverse Olofspoort-alumni geïnterviewd. Zie Jonet, Trouw, Volkskrant , Parool voor recensies.

Nora Rozenbroek geëerd in tentoonstelling en boek

Dezer dagen figureert Nora Rozenbroek (1944–2012) in de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20e eeuw (Amsterdam Museum van 4-10-2018 tot 11-03-2019) en het gelijknamige boek van Els Kloek. Zij is één van de 1001 vrouwen dank zij haar prominente aandeel in de Dolle Mina beweging van 1970. Op bijgaande foto voert ze bij een "krul" actie voor openbare toiletten voor vrouwen.

Verplaatst naar Oud Nieuws

Diverse mededelingen van afgelopen jaar 2017 zijn verplaatst naar de sectie Oud Nieuws.

Nieuwe sectie: Disputen

In deze nieuwe sectie komt een overzicht van de disputen die de Olofspoort gekend heeft. Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Nieuwe wet Bescherming Persoonsgegevens

Zie elders

Diverse alumni overleden

2019 Rob Casimir, Wim Hendriks
2018 Henk Pfaltzgraff, Frank Zeiss, Lex Lammen, Egon Zoeter, Rézy Lemmens-van der Krogt, Duco van Weerlee, Paul van der Veen, Annetje Winter-de Bree, Hans Grande,
Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,