Keizersgracht 784-792

Inhoud

Foto's Olofspoort – a

0041
41: Poster Olofspoort, in de jaren 60 door Opland gemaakt. Opland (pseudoniem van de politieke cartoonist Rob Wout (1928 – 2001), onder andere werkzaam voor de Volkskrant en de Groene Amsterdammer) was een geregelde gast.
0041 0041
42: Lidmaatschapsbewijzen Olofspoort. Na een kennismakingstijd van twee weken moest een kandidaatlid nog een aantal leden thuis bezoeken en een handtekening van ze verwerven. Pas na overhandiging van een lijst handtekeningen en een schriftelijke aanvraag werd een lid in spe geïnaugureerd als Olofspoorter. Die inauguratie vond in november plaats en werd gevolgd door een inauguratiefeest, waarbij een aantal nieuwe leden een cabaretvoorstelling gaven.
Links een lidmaatschapsbewijs uit 1952, rechts een uit 1963. Let op de verschiillen in opmaak en het aantal handtekeningen.
De jaren vijftig
097 098
097:Westeinde, vooraan zit Dick van Engelenburg098?
099 100
Aankondiging eerste vergadering100: Een feestje van het dispuut Quatre Bières met vriendinnen op het Westeinde. Fekke Bijlsma: "Deze foto, die ook in het boek van Inez staat, heb ik zelf gemaakt met mijn zelfontspanner. Na de sluiterknop ingedrukt te hebben ben ik (de jongen met de zonnebril) snel voor de menigte gaan liggen. Van links naar rechts achter: Emile Frijmersum, Hermien Verrijn Stuart, ?v.d. Bergh (latere vrouw van Eduard) , Eduard de Gorter, Erica Scheffers, met wie ik in 1959 getrouwd ben, Rob Lingeman, Hans Dolk. Piet Schroevers, Marieke Korver (latere vrouw van Piet), Op de voorgrond zittend Willy Lieber († 2003, zie elders), Elly Dobbenga, Herbert Sarphaty ? en ik liggend."
100a 100b
Sint Olofspoort in Amsterdam centrum. In de Sint-Olofskapel wilde de nieuwe vereniging haar eerste sociëteitsgebouw betrekken. Dat ging niet door; de vereniging nam niettemin de naam van de steeg (zonder Sint) aan
101 102
101: Eddy de Moor ?, Willy Lieber, Emile Frijmersum102: Een diesfeest?
103 104
103: Rob Lingeman, Ria Lingeman (zuster van Rob), Willy Lieber (de man met de bril), ? , Eduard de Gorter, (feestje thuis bij Casper van Wagensveld) 104: Geert Hovenkamp, Eduard de Gorter, Willy Lieber, ?
105 106
105: Rob Lingeman, Elly Dobbenga (QB-feestje) 106:
107 108
107: van re naar li : Ruben van Wezel, Tineke Termos, Jaap van den Bergh108: ?
109 110
109: ?110: midden voor zit Frans Ijsselstein (was lid van het eerste bestuur van Olofspoort, † in 2012 op 85-jarige leeftijd);
111 112
111: rechts Ies Lipschitz staande met krans 112: van links af Klaas Wits, ?, Lambert Mulder, Jon Loonen (met vinger omhoog), Wim Holl, Erica Scheffers
113 114
113: 3e van li Tineke Termos114: Rob Lingeman met Joke Keulemans, zijn latere vrouw, op schoot. Links Ies de Zwart. Foto: Rob Stoeckart.
115 116
115: ?116: Eerste lustrum van het dispuut 'Itai' (21, 22 en 23 juni 1957); vlnr: ?, Rob de Boer, Trudy de Ru († 1999) met toekomstige echtgenoot Jaap van den Bergh, Ben Janse († 2004), ?, Berry Westra († 2010) – NB!: de vrouwen waren geïntroduceerd.
117 118
117: Eduard de Gorter, Ruben van Wezel en Rob Lingeman (feestje thuis bij Casper van Wagensveld)118: Willy Lieber, Ali Burk, Lambert Mulder, Jenny Meiering
119 130
119: Willy Lieber130: ?
De "Slavenmarkt" in 1957, onderdeel van de kennismakingstijd
131 132
131: ? ? Michiel Jansen Schoonhoven, Piet van den Akker, Egbert Warries132: Egbert Warries