Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Beste ex-Olofspoorters,

Sinds de meer dan geslaagde reünie van oktober 2001 zien we elkaar geregeld weer op jaarlijkse bijeenkomsten in het Atrium, voorzover we dat niet al deden in weer tot leven gebrachte disputen.

Om deze opleving wat meer handen en voeten te geven is de website Olofspoort geopend.

Gerard Mosterts nieuwe boek

Zie elders

Borrel 2017 in De Kring

Wegens verbouwing van het Atrium vindt de borrel van 19 september 2017 plaats in De Kring, met dank aan Willem Setzekorn. Zie elders voor meer informatie.

Fekke Bijlsma overleden

Medealumnus Fekke Bijlsma is op 27 april 2017 overleden. Zie In Memoriam.

Foto's van borrel op 20 september 2016

Zie elders

Nieuwe sectie: Disputen

In deze nieuwe sectie komt een overzicht van de disputen die de Olofspoort gekend heeft. Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Prijs voor André Lopes Dias

Medealumnus André Lopes Dias (feb 1964, penningmeester in bestuur Tom Stom 1964-1965, lid Chaos) heeft in september 2016 van de gemeente Amsterdam de Andreaspenning ontvangen wegens zijn verdiensten voor de voetbalclub WV-HEDV, waarvan hij inmiddels 60 jaar lid is. Zie artikel in Parool en op Youtube voor meer hierover. Proficiat André!

Diverse alumni overleden

Fekke Bijlsma in 2017; Pieter Schroevers, Eddy de Moor, Lambert Mulder, Erik Vermeulen, Andries de Kamps, Emile Frijmersum, Kees Stigter, Hans Matthijs, Hans Polak, Sarabande van Blaaderen, Hans Röpcke, Henk van den Hoofdakker, Bob Wielinga, Elbert Rijnberg in 2016. Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,