Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Waarom deze website?

Sinds de meer dan geslaagde reünie van oktober 2001 zien we elkaar geregeld weer op jaarlijkse bijeenkomsten in het Atrium, voorzover we dat niet al deden in weer tot leven gebrachte disputen.

Om deze opleving wat meer handen en voeten te geven is de website Olofspoort.nl geopend.

Borrel 2018 in De Kring

Zie elders

Nieuwe wet Bescherming Persoonsgegevens

Zie elders

Diverse alumni overleden

Zie In Memoriam.

Dispuut BAART 55 jaar

Op 8 februari 2018 bestond BAART 55 jaar. Ter gelegenheid daarvan droeg dit dispuut op die datum zijn archief over aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ook werd het boek Het dispuut BAART gepresenteerd.
Zie elders voor een foto-impressie van die bijeenkomst.

Verplaatst naar Oud Nieuws

Diverse mededelingen van afgelopen jaar 2017 zijn verplaatst naar de sectie Oud Nieuws.

Reünie Itai

Itai had 25 augustus 2017 een reünie in Artis. Zie de dispuutspagina van Itai.

Nieuwe sectie: Disputen

In deze nieuwe sectie komt een overzicht van de disputen die de Olofspoort gekend heeft. Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Diverse alumni overleden

2018 Frank Zeiss Lex Lammen, Egon Zoeter, Rézy Lemmens-van der Krogt, Duco van Weerlee, Paul van der Veen, Annetje Winter-de Bree, Hans Grande,
2017 Leo Zelders, Dick van Engelenburg, Wouter Meurs, Leendert Ruitenberg, Jos Faber, Fekke Bijlsma.
Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,