Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Beste ex-Olofspoorters,

Sinds de meer dan geslaagde reünie van oktober 2001 zien we elkaar geregeld weer op jaarlijkse bijeenkomsten in het Atrium, voorzover we dat niet al deden in weer tot leven gebrachte disputen.

Om deze opleving wat meer handen en voeten te geven is de website Olofspoort geopend.

Foto's van borrel op 20 september 2016

Zie elders

Nieuwe sectie: Disputen

In deze nieuwe sectie komt een overzicht van de disputen die de Olofspoort gekend heeft. Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Prijs voor André Lopes Dias

Medealumnus André Lopes Dias (feb 1964, penningmeester in bestuur Tom Stom 1964-1965, lid Chaos) heeft in september 2016 van de gemeente Amsterdam de Andreaspenning ontvangen wegens zijn verdiensten voor de voetbalclub WV-HEDV, waarvan hij inmiddels 60 jaar lid is. Zie artikel in Parool en op Youtube voor meer hierover. Proficiat André!

Diverse alumni overleden

Pieter Schroevers, Eddy de Moor, Lambert Mulder, Erik Vermeulen, Andries de Kamps, Emile Frijmersum, Kees Stigter, Hans Matthijs, Hans Polak, Hans Röpcke, Henk van den Hoofdakker, Bob Wielinga, Elbert Rijnberg in 2016; Loek van der Sande, Pieter Groot, Fred van Woerden, Dolly Brinkman, Henny Daams, Hans Jansen, Henk Voet, Jaap van den Bergh, Rob Meijer in 2015. Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,