Uit de website van http://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut van 10 december 2016

Ed de Moor overleden

Ed de Moor Op dinsdag 6 december is onze oud-collega dr. Ed de Moor overleden. Ed was tot zijn pensionering medewerker bij het Freudenthal Instituut en was een eminent reken-wiskundedidacticus. Vanaf het eerste uur betrokken bij Wiskobas strekten zijn activiteiten zich uit over de volle breedte van reken-wiskundeonderwijs. “Algebra en meetkunde”, zoals hij wiskunde vaak omschreef, en de geschiedenis ervan, bleven voor hem een onderzoeksgebied bij uitstek. Zijn onderzoek mondde in 1999 uit in een monumentaal proefschrift met de titel “Van vormleer naar realistische meetkunde”.

Behalve op academisch niveau was Ed zeer actief in het onderwijsveld: hij publiceerde samen met Marjolein Kool de boeken Rekenen is leuker als je denkt (2009) en Alledaags rekenen (2016), die een groot en breed publiek bereiken. Hij was als “sommenmaker” betrokken bij Rekenbeter.nl, de grootste rekensite van Nederland. Bestuurlijk was Ed nauw betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs (NVORWO), waarvan hij oprichter en later erelid was. Het Freudenthal Instituut gaat Ed’s eruditie, bevlogenheid en inspirerend “schoolmeesterschap” missen en wenst Ruscha, kinderen en andere familie en vrienden sterkte toe met dit verlies.