Het betrof een tussenkennismakingstijd, i.e. tussen die van september 1964 en de nakennismakingstijd van februari 1965. Reden was het grote aantal aanmeldingen.

Terug.